Elżbieta Nowak

O Nas

Jesteśmy niezależną firmą doradczą, istniejącą od 2009 r. Naszą misją jest wspieranie rozwoju polskich mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich i dużych firm. Nasze działaania polegają na doradztwie finansowo-inwestycyjnym oraz pomocy w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. We współpracy z Klientem wykorzystujemy zdobyte, wieloletnie doświadczenie i wiedzę zakresu finansowania rozwoju podmiotów gospodarczych.

Usługi

 • Pośrednictwo w pozyskiwaniu finansowania dla firm: kredyty obrotowe, inwestycyjne, leasing i factoring (przygotowywanie wniosków kredytowych, biznes planu i załączników, kontakt w imieniu klienta z instytucjami finansowymi),
 • Pośrednictwo w pozyskiwaniu finansowania dla rolników: kredyty obrotowe, inwestycyjne i kredyty preferencyjne (przygotowywanie wniosków kredytowych, biznes planu i załączników, kontakt w imieniu klienta z instytucjami finansowymi),
 • Wniosek o dotację i procedura aplikacyjna - na podstawie pomysłu Klienta opracowujemy projekt, który jest podstawą przygotowania wniosku o dotację, studium wykonalności lub biznes planu wraz z wszystkimi załącznikami,
 • Biznes plan/Studium wykonalności – przygotowujemy studia wykonalności dla planowanych inwestycji i przedsięwzięć, które mogą być podstawą do wnioskowania o dotacje, oceny rentowności planowanych inwestycji, do zdobywania partnerów strategicznych/finansowych i inwestorów czy pozyskiwania finansowania projektów.
 • Analiza finansowa i ekonomiczna – opracowujemy analizę finansową oraz ekonomiczną planowanych projektów.
 • Pośrednictwo w ubieganiu się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

Naszą ofertę kierujemy do:

 • Mikroprzedsiębiorstw,
 • Małych i średnich firm,
 • Dużych firm,
 • Rolników,
 • Osób planujących założyć własną działalność gospodarczą.

Informacje dodatkowe


Zapraszamy również do śledzenia poniższych portali, zawierają one akutalne informacje na temat wszelkich dopłat, dofinansowań oraz dotacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Portal Funduszy Europejskich

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!


Elżbieta Nowak
ul. Łąkowa 15a/2
64-800 Chodzież

Telefon: 604-169-555
e-mail: elzbieta.nowak11@gmail.com